Sau hơn 2 tháng khai giảng, hiện nay các học viên khóa V, Lớp đào tạo Trung cấp Quân sự cơ sở tại Trường Quân sự tỉnh Lâm Ðồng đã cơ bản hoàn thành các nội dung cơ bản của “3 tháng quân trường”. Những ngày đầu còn khó khăn, bỡ ngỡ, khi làm quen với môi trường mới, đến nay 64 học viên đều thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa học.