Với tinh thần tự lực, tự cường, tích cực, chủ động khắc phục khó khăn, năm 2018, Ban CHQS quận Ba Đình đã tham mưu, tổ chức thực hiện và hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Nổi bật là đã hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, với tỷ lệ thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp chiếm 61,5%.