Tây Nguyên yên bình bỗng "dậy sóng" với nhiều vụ đòi nợ thuê, cho vay tín dụng đen. Các đối tượng côn đồ ngày càng manh động, thách thức pháp luật, công khai trang bị súng, dao, mã tấu... Súng đã nổ, máu đã đổ tại các tỉnh Tây Nguyên.