Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, quân đội ta chủ yếu sử dụng các loại vũ khí thu được của địch và một phần tự chế tạo trong nước.