TIN MỚI

recent

Gia Lai : Những kết quả đạt được từ việc phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận với Công an và Ban Chỉ huy Quân sự

Những kết quả đạt được từ việc phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận với Công an và Ban Chỉ huy Quân sự

Căn cứ vào Chương trình số 02-CTr/BDVTU-BCHQST-CAT-BCHBPT,  ngày 15/12/2017 về phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và BCH Quân sự, BCH Biên phòng và Công an tỉnh năm 2018. Ngay từ đẩu năm, Ban Dân vận Thành ủy, Công an thành phố và BCH Quân sự thành phố Pleiku đã xây dựng Chương trình phối hợp công tác dân vận số 15-CTr/BDV-CA-QSTP ngày 22/01/2018 về công tác Dân vận năm 2018 và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.


Để tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay, Ban Dân vận Thành ủy, Công an thành phố và BCH Quân sự thành phố Pleiku đã xây dựng Chương trình, kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận. Nội dung tập trung việc tổ chức triển khai trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 25 Hội nghị TW 7 (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, hướng dẫn Công an, Ban chỉ huy quân sự và Khối Dân vận các xã, phường thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Thành ủy,  Công an thành phố và Ban chỉ huy quân sự thành phố Pleiku năm 2018 để các đơn vị căn cứ vào các nội dung của Chương trình tổ chức thực hiện nghiêm túc và đồng bộ trên địa bàn mình.
bai-sn1-(1).jpg
Lực lượng Công an, Quân sự thành phố Pleiku đã phối hợp tốt cho Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2018.

Đảng ủy, Lãnh đạo Công an thành phố và BCH Quân sự thành phố Pleiku đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; quán triệt các văn bản của Đảng, ngành cấp trên; công tác bảo đảm an ninh, trật tự, Dân vận và xây dựng lực lượng; thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuyên đề 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; cùng với các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch về công tác Dân vận trong tình hình mới và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 18/01/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác kết nghĩa với các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố Pleiku; tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Quyết định số 4120/QĐ-BCA, ngày 09/08/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tổ chức bộ máy của Công an tỉnh Gia Lai; tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, lần thứ bảy, lần thứ tám của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII); kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT, gương người tốt, việc tốt, xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sĩ trong lực lưỡng vũ trang.
bai-sn-2.jpg
Lễ ra quân huấn luyện dân quận tự vệ năm 2018.

Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sỹ và nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ Quốc phòng - an ninh; qua đó giúp cán bộ, chiến sỹ nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao cảnh giác cách mạng đồng thời tuyên truyền cho người thân và nhân dân cùng thực hiện; kết hợp học tập văn bản mới với việc chấn chỉnh, nhắc nhở CBCS trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Công tác tuyên truyền, vận động được đổi mới gắn với các Chương trình, kế hoạch của các ngành, đoàn thể, các xã, phường như: tuyên truyền nhân dân về Chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới; phong trào xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư; thực hiện đề án văn minh đô thị ... Phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại 867 lượt tổ dân phố, thôn, làng, trường học, có 42.780 lượt người tham gia, có 662 ý kiến phát biểu; phối hợp với các cơ quan, đài tăng cường tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm, đưa 125 tin, bài viết cho trang thông tin điện tử thành phố để quần chúng đề cao cảnh giác, phát động trên loa truyền thanh, xe loa mô tô được 640 buổi; hàng tháng thông báo tình hình tội phạm, tai nạn giao thông, các thủ đoạn phạm tội của các loại tội phạm gửi đến các tổ dân phố, thôn, làng, các hộ trọng điểm, đã phát 15.950 thông báo tình hình tội phạm đến các hộ dân trên địa bàn; năm 2018 đã phát 100 cuốn tài liệu về đảm bảo an toàn giao thông; tuyên truyền bằng xe loa được 184 lượt; phối hợp cơ quan báo, đài đưa 14 tin về an toàn giao thông; tuyên truyền tại 08 trường học, 85 tổ dân phố, thôn, làng có 12.514 người tham gia...

Tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật” được đơn vị duy trì, thực hiện nghiêm túc và ngày càng phát huy hiệu quả (ngày 9 hàng tháng) được 12 buổi với 4.028 lượt cán bộ chiến sỹ tham gia; tổ chức gặp gỡ, giáo dục 224 lượt đối tượng Fulrô, Tin lành Đêga; 28 đối tượng tù tha; 25 lượt thân nhân đối tượng Fulrô lưu vong; 3 đối tượng được UNHCR trao trả; tiếp xúc tranh thủ 356 lượt già làng, thôn trưởng, người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS; tổ chức tập huấn cho người có uy tín, cốt cán trong tôn giáo, dân tộc với 151 người tham dự; mời 01 Việt kiều Mỹ về thăm thân nói chuyện về cuộc sống của bà con người DTTS bên Mỹ và tuyên truyền cho người đồng bào DTTS không nghe theo kẻ xấu xúi giục để tổ chức trốn; gặp gỡ, tiếp xúc tranh thủ 57 chức sắc trong tôn giáo, 34 lượt cốt cán trong tôn giáo để phục vụ công tác nắm tình hình; tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn bảo vệ an toàn các dịp lễ tết, các ngày trọng đại của đất nước và đặc biệt là Festival cồng chiêng Tây Nguyên, với hơn 290 đợt, huy động hơn 5.280 lượt cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố tham gia. UBND thành phố ra quyết định công nhận đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2018 theo đúng tiến độ. Kết quả, năm 2018 có 237/254 tổ dân phố, thôn làng và 79/79 Trường học đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm học 2017-2018. Hiện đội đã hướng dẫn các trường học đăng ký đặt chuẩn vào đẩu năm học 2018-2019, có 79/79 trường đăng ký; đã cấp chứng minh nhân dân tại bộ phận một cửa liên thông thành phố cho 8.396 trường hợp (trả CMND qua đường bưu điện được 673 trường hợp); tiếp nhận, giải quyết 17.178 trường hợp, xử phạt 168 trường hợp, 29.800.000đ, đảm bảo đúng quy trình, thời gian.

Phối hợp tổ chức phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc tại làng Mơ Nú, xã Ia Kênh; trong năm đã xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc thực hiện Chương trình phối hợp của 04 đơn vị (phường Hoa Lư, Thắng Lợi, xã Trà Đa, Biển Hồ). Tiếp tục phối hợp duy trì hoạt động của các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc như: Hội liên hiệp phụ nữ có mô hình “Tuyến đường phụ nữ tự quản”; Hội Cựu chiến binh với mô hình “CCB với an toàn giao thông”; Đoàn thanh niên có Câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin” để cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ những người tù tha về có niềm tin và vươn lên trong cuộc sống; mô hình “Tổ tự quản An toàn giao thông”…. góp phần vào công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Thành ủy với Công an và BCH Quân sự thành phố gắn với phong trào “Dân vận khéo”, đã được các đơn vị chủ động thực hiện với nhiều hình thức thiết thực, phù hợp với tình hình địa bàn; huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công an thành phố Pleiku đã triển khai việc thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 18/01/2013 “Về công tác kết nghĩa với các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố Pleiku” của Thành ủy Pleiku cho tổ chức Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên chủ trì thực hiện; trong năm 2018, đã tổ chức thăm hỏi và ủng hộ 2.000.000 đồng cho làng Dò; tặng 350 xuất quà cho các cháu thiếu nhi (trị giá 4.500.000 đồng) nhân dịp tết trung thu; ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tặng 15 xuất quà, cho 15 cháu có hoàn cảnh khó khăn (trị giá 450.000 đồng) và nhân dịp năm học mới tặng cho 01 cháu học sinh nghèo vượt khó 02 bộ quần xanh, áo trắng, bộ sách và vở (trị giá 600.000 đồng). Bên cạnh đó, Công an các phường và các đội nghiệp vụ đã thường xuyên xuống thăm hỏi làng được phân công giúp đỡ; trong năm đã thăm 68 lượt tại các làng và tặng 430 xuất quà, trị giá gần 64 triệu đồng; các đơn vị còn trao tiền mặt 33 triệu đồng vào các ngày lễ, tết. Ngoài ra, CBCS Công an thành phố đã ủng hộ đồng bào Nam Trung Bộ, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do bão 12 gây ra, với số tiền 10.000.000 đồng; tham gia đóng góp Quỹ phòng chống thiên tai do UBND thành phố phát động với số tiền 60.000.0000 đồng.

Ban chỉ huy quân sự thành phố đã thường xuyên triển khai các hoạt động giúp nhân dân trên các lĩnh vực để từng bước giảm nghèo; thường xuyên bám nắm phối hợp đơn vị kết nghĩa Làng Nhao 2, xã Ia Kênh; năm 2018, đơn vị đã tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, già làng, trưởng thôn, người có uy tín và tặng quà cho bà con trong làng nhân dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất (120 bánh chưng xanh, 150 bộ quần áo trị giá 4.800.000đ); nhận giúp đỡ một gia đình có hoàn cảnh khó khăn từng bước xoá nghèo; tiến hành mua phân, chăm bón cà phê, giúp hộ nghèo với số tiền 5.800.000đồng; tổ chức huấn luyện kết hợp tiến hành 9 đợt dân vận 2.261 ngày công (Dân quân: 1.397 công; Tự vệ: 864 công); huy động 26 cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS thành phố giúp nhân dân khắc phục ngập lụt tại phường Ia kring và phường Hội Thương.

Việc thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Thành ủy với Công an và Ban chỉ huy quân sự thành phố, thường xuyên có sự chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phối hợp trong năm, quá trình triển khai phối hợp hoạt động thường xuyên được lãnh đạo các đơn vị theo dõi, kiểm tra, đôn đốc cơ sở thực hiện các nội dung đã được ký kết. Chính từ đó đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công tác dân vận được quan tâm, ý thức của cán bộ, chiến sỹ về công tác dân vận được nâng lên thể hiện qua kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, tinh thần trách nhiệm trong công tác, thái độ phục vụ nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn được nâng lên, góp phần xây dựng thành phố Pleiku ngày càng phát triển trên tất cả các lĩnh vực.
 
Bài và ảnh: Sỹ Nhân
UBND TP.Pleiku 
Gia Lai : Những kết quả đạt được từ việc phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận với Công an và Ban Chỉ huy Quân sự Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 1:41 PM Rating: 5
Bản quyền thuộc về Dân quân tự vệ Việt Nam online ! © 2018
Phát triển bởi DQTV

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.