Căn cứ vào Chương trình số 02-CTr/BDVTU-BCHQST-CAT-BCHBPT, ngày 15/12/2017 về phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và BCH Quân sự, BCH Biên phòng và Công an tỉnh năm 2018. Ngay từ đẩu năm, Ban Dân vận Thành ủy, Công an thành phố và BCH Quân sự thành phố Pleiku đã xây dựng Chương trình phối hợp công tác dân vận số 15-CTr/BDV-CA-QSTP ngày 22/01/2018 về công tác Dân vận năm 2018 và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.