Tại Điều 16 Nghị định số 103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản, dùng vật liệu nổ để đánh cá có thể bị phạt đến 25 triệu đồng.