Thời gian qua, xuất hiện nhiều trường hợp cán bộ, nhân viên làm việc trong cơ quan nhà nước bất ngờ xin thôi việc, câu chuyện này có lẽ không mới, nhưng không bao giờ hết nóng.