Một trong những yếu tố giúp Bộ CHQS tỉnh hàng năm luôn được Quân khu 2 đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện dân quân tự vệ (DQTV) là do cấp ủy, chỉ huy đơn vị luôn chú trọng, duy trì và nâng cao tập huấn, bồi dưỡng cán bộ DQTV các đối tượng.