Thượng tướng Phan Văn Giang trò chuyện thân mật với HSQ, BS xuất ngũ tháng 1-2019 thuộc các đơn vị Lữ đoàn 144.
Trong đợt xuất ngũ này, toàn Lữ đoàn 144 có 619 HSQ, BS xuất ngũ. Đây là các đồng chí trong 2 năm qua đã phát huy tốt truyền thống quê hương, khắc phục khó khăn, tích cực học tập rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; đặc biệt có lòng trung thành tuyệt đối, tạo sự tin tưởng của thủ trưởng các cấp; luôn gương mẫu chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước; kỷ luật quân đội và các quy định của đơn vị; không có trường hợp nào vi phạm kỷ luật phải xử lý. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhiều đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có 108 đồng chí được thủ trưởng các cấp khen thưởng, 105 đồng chí được tặng danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến; 22 đồng chí được kết nạp đảng; 100% HSQ, BS xuất ngũ được khẳng định có phẩm chất đạo đức tốt.
Đại diện HSQ, BS Lữ đoàn 144 tặng hoa, cảm ơn sự quan tâm của Thượng tướng Phan Văn Giang với đơn vị.
Thượng tướng Phan Văn Giang chụp ảnh lưu niệm với HSQ, BS xuất ngũ
Nhân dịp này, Thượng tướng Phan Văn Giang cũng chúc HSQ, BS xuất ngũ Lữ đoàn 144 nói riêng và trong toàn quân nói chung luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”,  tích cực học tập, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp; tham gia vào lực lượng dự bị động viên, sẵn sàng bảo vệ vững chắc Tổ quốc.  
Tin, ảnh: PHÚ SƠN
Báo Quân đội nhân dân