Chiến sĩ dân quân Mạch Bá Lưu, công tác tại Ban Chỉ huy quân sự phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1 là tấm gương tiêu biểu của quận vì đã có sáng kiến tạo ra máy chiếu tự chế từ điện thoại thông minh phế thải phục vụ trong huấn luyện, được lãnh đạo đơn vị đánh giá cao.