Là địa phương đi đầu trong thực hiện chính sách hậu phương quân đội của Quận 1, hàng năm, Ban CHQS phường Nguyễn Cư Trinh đều chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp cùng ban ngành, đoàn thể, đặc biệt là Hội Cựu chiến binh phường thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách, thanh niên lên đường nhập ngũ và quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kiện toàn Hội đồng chính sách, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.