Sáng 5-1, Bộ CHQS tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm huấn luyện chiến đấu năm 2018.