Vừa qua, tại Trung đoàn bộ binh 174, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh tổ chức tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm cho 464 hạ sĩ quan, chiến sĩ chuẩn bị xuất ngũ năm 2019.