Tốc độ và hướng di chuyển không thay đổi so với ban đầu, bão số 1 (bão Pabuk) được dự báo có khả năng mạnh thêm, tiến thẳng mũi Cà Mau, gây mưa giông ở khu vực ven biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và các tỉnh thành Nam Bộ.