TIN MỚI

recent

Ban CHQS huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương phối hợp làm tốt công tác dân vận

Ban CHQS huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương phối hợp làm tốt công tác dân vận

Trên cơ sở kế hoạch phối hợp giữa Ban Dân vận Huyện ủy với Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Dầu Tiếng, thời gian qua, Ban CHQS huyện cùng Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và Khối vận cơ sở đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú trong cán bộ, công chức và quần chúng nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 
 
 Các đơn vị quân sự trên địa bàn huyện Dầu Tiếng ra quân làm công tác dân vận.
 
 Tăng cường tuyên truyền, vận động
 
Thực hiện chương trình của Huyện ủy Dầu Tiếng về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận (CTDV) giai đoạn 2016-2018, Ban Dân vận Huyện ủy, Ban CHQS huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội đã xây dựng, hướng dẫn Khối vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội các xã, thị trấn trên địa bàn huyện triển khai kế hoạch phối hợp theo những yêu cầu, nội dung đề ra. Trong quá trình triển khai thực hiện, các đơn vị đã thường xuyên phối hợp xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, theo dõi, trao đổi thông tin nhằm giúp hệ thống dân vận, Ban CHQS huyện và các đoàn thể chính trị- xã hội các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phối hợp, tạo được sự thống nhất về nhận thức và hành động trong việc thực hiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả CTDV trong tình hình mới.
 
Ông Thái Văn Nghĩa, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Dầu Tiếng cho biết, thời gian qua, Ban CHQS huyện đã phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội và Khối dân vận các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cụ thể là tuyên truyền quy chế dân chủ cơ sở, công tác tôn giáo - dân tộc, Luật Nghĩa vụ quân sự… Các hoạt động tuyên truyền giáo dục đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên và nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân trong tham gia giữ gìn an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Mọi người, mọi nhà thi đua thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao ý thức cảnh giác, đấu tranh có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Các cơ quan, đơn vị tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; tham gia xây dựng nông thôn mới, giúp dân phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn…
 
Phối hợp tổ chức nhiều phong trào thi đua
Bên cạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, hội viên nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thời gian qua Ban Dân vận Huyện ủy và Ban CHQS huyện đã phối hợp tham mưu xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.
 
Ban Dân vận Huyện ủy, Ban CHQS huyện, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã phối hợp tổ chức phát động phong trào thi đua gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như phong trào thi đua “Dân vận khéo gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, “Gia đình văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… Các phong trào thi đua đã thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia trên tất cả các lĩnh vực, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hàng năm, Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp cùng các ngành, lực lượng vũ trang, Khối vận xã, thị trấn tổ chức phối hợp các lực lượng ra quân làm CTDV trên địa bàn huyện…
 
 Trong 3 năm các đơn vị phối hợp làm CTDV đã thực hiện 24km đường bê tông, 1 sân bóng chuyền, sửa chữa 1 nhà tình nghĩa, sửa chữa nhà cho hội viên nghèo, trang bị đèn chiếu sáng trên một số tuyến đường tại các ấp… với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng. Song song đó, các đơn vị đã vận động tặng quà, tổ chức thăm hỏi, tặng 615 phần quà cho gia đình chính sách, người già neo đơn, gia đình quân nhân xuất ngũ, hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội.

Phát huy những kết quả đạt được qua 3 năm thực hiện kế hoạch phối hợp làm CTDV giữa Ban Dân vận Huyện ủy và Ban CHQS huyện, trong thời gian tới các đơn vị liên quan đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện tốt kế hoạch đề ra trong giai đoạn 2016-2020. Trong đó, tập trung xây dựng kế hoạch của Ban Chỉ đạo phối hợp các lực lượng làm CTDV trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020; tổ chức thực hiện CTDV gắn với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, sát tình hình thực tế của địa phương; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang huyện và các tầng lớp nhân dân gắn với thực hiện phong trào thi đua “Chung tay xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; quan tâm thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trong sạch, vững mạnh…
 TRÍ DŨNG
Báo quân khu 7
Ban CHQS huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương phối hợp làm tốt công tác dân vận Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 1/13/2019 Rating: 5
Bản quyền thuộc về Dân quân tự vệ Việt Nam online ! © 2018
Phát triển bởi DQTV

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.