Joy 1 là model rẻ nhất trong số bốn sản phẩm được VinSmart ra mắt lần này.chiều 14/12.