Là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên trên địa bàn Quân khu 9 thành lập được các trung đội tự vệ, sau hơn 4 năm hoạt động, lực lượng tự vệ Công ty TNHH Tỷ Xuân (Khu công nghiệp Hòa Phú) đã đóng góp tích cực vào việc bảo đảm an ninh trật tự trong công ty, giúp người lao động an tâm sản xuất.