(Video) DQTV Hương Khê - Hà Tĩnh bắn "bách phát bách trúng" mục tiêu bay thấp