Sáng ngày 4/12, tại Bình Định, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tổ chức hội thảo góp ý dự thảo Luật Dân quân tự vệ (Sửa đổi).