Là nhà trường Quân đội, được hình thành trong khói lửa chiến tranh, trải qua 73 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, giáo viên của Trường Quân sự Quân khu (tiền thân là Trường Quân chính Khu 7 ra đời ngày 12/12/1945) đã có nhiều thành tích xứng đáng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.