Trong những năm qua, thực hiện các quy định của trên, các Bí thư Đảng ủy xã, phường trực tiếp làm chính trị viên đảm nhiệm công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) ở các cơ quan quân sự xã, phường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã có nhiều chuyển biến rõ nét và đi vào chiều sâu.