Căn cứ theo Thông tư số 179/2007/TT-BQP của Bộ Quốc phòng : Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong lực lượng Dân quân tự vệ Chiến sĩ được khen tặng danh hiệu "chiến sĩ tiên tiến" như sau: