Nhiều bạn đọc quan tâm năm 2019 sẽ đi nghĩa vụ quân sự trong bao lâu ?