Những năm qua, nhận thức rõ vai trò quan trọng của dân quân tự vệ (DQTV) là lực lượng dự bị hùng hậu cho bộ đội chủ lực, nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Hướng Hóa tích cực tham mưu Huyện ủy, UBND huyện tập trung xây dựng lực lượng DQTV nói chung và lực lượng dân quân các xã biên giới nói riêng phát triển về số lượng và chất lượng, nhất là chất lượng chính trị; tổ chức biên chế tinh, gọn, chặt chẽ; trang bị vũ khí phù hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, thực sự là lực lượng chính trị tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.