TIN MỚI

recent

Quận 3 coi trọng công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh là một nội dung quan trọng của nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh luôn coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác này và đạt được những kết quả tích cực.


Là quận trung tâm của Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 3 có diện tích hơn 4,9km2, gồm 14 phường, 63 khu phố, với dân số gần 200.000 người. Trên địa bàn Quận có nhiều cơ quan trọng yếu của Trung ương, Thành phố; 14 tổng lãnh sự quán, lãnh sự quán các nước; 167 văn phòng đại diện nước ngoài; 21 văn phòng các tổ chức phi chính phủ; có ga Sài Gòn và nhiều nút giao thông quan trọng, v.v. Đáng chú ý, Quận là một trong những trung tâm tôn giáo, với 109 cơ sở thờ tự, số lượng lớn người tham gia các đảng phái, quân đội, chính quyền chế độ cũ đang lưu trú. Vì vậy, đây là địa bàn trọng điểm mà các thế lực thù địch lợi dụng chống phá. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tiềm ẩn những nhân tố bất ổn; một số loại tội phạm, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp. Trước thực tế đó, Ban Chỉ huy Quân sự Quận đã chủ trì phối hợp với các ban, ngành, tham mưu cho Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương; trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, xây dựng nền tảng chính trị - tinh thần vững chắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện để Quận phát triển toàn diện là nội dung được hết sức coi trọng.
Thượng tá Trần Thanh Dũng phát biểu khai mạc Lớp tập huấn cán bộ năm 2018

Để công tác giáo dục quốc phòng và an ninh thực hiện đúng hướng, đạt hiệu quả cao, Quận luôn quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác này; trọng tâm là Chỉ thị 12-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa IX), Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, cùng các kế hoạch, hướng dẫn của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Thành phố. Qua đó, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cán bộ chủ trì các cấp nhận thức đầy đủ, toàn diện về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, đề cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Cùng với việc quán triệt, nâng cao nhận thức, Ban Chỉ huy quân sự Quận đã chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân Quận củng cố, kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp, bảo đảm đủ số lượng, đúng thành phần theo quy định; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và duy trì nền nếp, hiệu quả hoạt động. Với chức năng là Cơ quan Thường trực Hội đồng, Ban Chỉ huy Quân sự Quận đã chủ động chủ trì phối hợp với các ban, ngành tham mưu cho Ủy ban nhân dân Quận xây dựng, ban hành nhiều chỉ thị, kế hoạch về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh và trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện. Do đặc thù địa bàn, nên đối tượng giáo dục, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh của Quận lớn, đa dạng. Để hoàn thành chỉ tiêu, không bỏ sót đối tượng, nâng cao chất lượng bồi dưỡng, Quận chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, các phường rà soát, nắm chắc số lượng, đối tượng để xây dựng kế hoạch; chủ động thông báo sớm chỉ tiêu, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ và các cơ quan, đơn vị thu xếp công việc, tham gia với quân số cao nhất.
Từ tham mưu của cơ quan Quân sự, Quận vận dụng linh hoạt hình thức bồi dưỡng theo phân cấp với kết hợp cử đối tượng tham gia các lớp bồi dưỡng do trên tổ chức; thực hiện đầy đủ nội dung bồi dưỡng, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh theo quy định. Theo đó, bên cạnh làm tốt việc rà soát, cử cán bộ thuộc đối tượng 3 tham gia các lớp do Thành phố tổ chức, Quận tập trung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4. Để đạt hiệu quả, Ban Chỉ huy Quân sự Quận phối hợp chặt chẽ với Công an Quận, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị của Quận thực hiện nội dung này; lựa chọn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, phân công cán bộ có năng lực, trình độ, phương pháp sư phạm lên lớp các chuyên đề, phù hợp với chuyên môn; đổi mới phương pháp giảng dạy; nâng cấp cơ sở vật chất, trang, thiết bị, v.v. Giai đoạn 2011 - 2017, Quận đã cử 158 cán bộ đối tượng 3 tham gia các khóa bồi dưỡng do Thành phố tổ chức; mở 75 lớp bồi dưỡng cho 8.211 cán bộ đối tượng 4. Với đối tượng là đảng viên, do số lượng lớn, Quận chỉ đạo tổ chức bồi dưỡng tại cơ sở, lấy cấp phường làm nòng cốt. Cùng với tổ chức các lớp bồi dưỡng tập trung, Ban Chỉ huy Quân sự Quận còn tham mưu cho Ủy ban nhân dân Quận chỉ đạo lồng ghép bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, viên chức trong các đợt tập huấn chuyên môn, bồi dưỡng chính trị của các ban, ngành và đạt kết quả tích cực. Thời gian qua, riêng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận đã lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh trong chương trình đào tạo cán bộ sơ cấp, trung cấp lý luận chính trị cho 1.215 cán bộ, công chức.
Cùng với đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên cũng được Quận quan tâm thích đáng. Mặc dù diện tích không lớn, nhưng trên địa bàn Quận có 06 trường trung học phổ thông, 02 trường trung cấp nghề và cao đẳng, 04 trường đại học, 02 ký túc xá sinh viên, với tổng số 72.150 học sinh, sinh viên. Để làm tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên, Ban Chỉ huy Quân sự Quận đã tham mưu cho Quận ưu tiên tuyển dụng, kiện toàn đội ngũ giáo viên giảng dạy môn học này ở các trường trung học phổ thông; đồng thời, tích cực tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, từng bước “chuẩn hóa” về chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Bằng các biện pháp đồng bộ, đến nay, các nhà trường trên địa bàn Quận đã xây dựng đủ đội ngũ giáo viên giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh; 100% trường tổ chức học rải môn học theo quy định. Đồng thời, tích cực phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện môn học của các nhà trường, kịp thời uốn nắn, khắc phục những hạn chế. Trước yêu cầu cao và thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Quận yêu cầu các trường tích cực đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục; kết hợp chặt chẽ giáo dục về quốc phòng và an ninh với giáo dục truyền thống cách mạng, Thành phố và địa phương cho học sinh, sinh viên. Để nâng cao chất lượng giáo dục nội dung này, Ban Chỉ huy Quân sự Quận đã tham mưu tổ chức các hoạt động ngoại khóa, như: tổ chức về nguồn, tham quan di tích, chứng tích lịch sử, tổ chức hội thao quốc phòng và an ninh, “Hội trại tòng quân”, “Học kỳ Quân đội”, v.v. Từ năm 2011 - 2017, các nhà trường trên địa bàn Quận đã hoàn thành chương trình môn học cho 562.246 học sinh, sinh viên; kết quả trên 70% khá, giỏi. Qua đó, xây dựng, bồi đắp cho thế hệ trẻ tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể ở nơi cư trú và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, bảo vệ Tổ quốc1.
Hội thao quốc phòng lực lượng vũ trang Quận năm 2018


Cùng với coi trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Quận tích cực mở rộng đối tượng bồi dưỡng là nhà tu hành, chức sắc, chức việc các tôn giáo, chủ doanh nghiệp, cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp, v.v. Từ năm 2011 đến 2017, Quận đã tổ chức 08 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 1.990 nhà tu hành, chức sắc, chức việc các tôn giáo (chiếm 73% tổng số nhà tu hành, chức sắc, chức việc các tôn giáo); 23 lớp cho 3.660 cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp tư nhân (chiếm 83%), được Thành phố đánh giá cao. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho nhà tu hành, chức sắc, chức việc các tôn giáo, chủ doanh nghiệp đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Những người được bồi dưỡng qua các khóa học đã trở thành những tuyên truyền viên tích cực, có uy tín, vận động đồng bào có đạo, người lao động tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền các cấp, phát huy quyền và trách nhiệm công dân, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
Bên cạnh coi trọng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, Quận tập trung đẩy mạnh phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân, tăng hiệu quả của công tác này cả về diện và lượng. Theo đó, Quận chú trọng phát huy vai trò của tổ giáo viên kiêm nhiệm, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, lực lượng vũ trang ở cơ sở; phát huy hiệu quả của Tờ tin Quận 3 trong tuyên truyền chủ trương, đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng, tình hình hoạt động của lực lượng vũ trang địa phương. Qua đó, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, nhất là trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm và vạch trần âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, chống phá, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động, v.v. Ngoài ra, Quận còn chỉ đạo lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh trong sinh hoạt, hội họp của đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, lễ hội của các tôn giáo và nhân kỷ niệm các sự kiện chính trị của địa phương, Thành phố. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tạo phong trào hành động cách mạng sôi nổi, động viên nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Thành phố, tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, giữ gìn an ninh, xây dựng khu phố, cụm dân cư an toàn, làm chủ.
Những kết quả đạt được trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh là tiền đề quan trọng để Quận 3 thực hiện thắng lợi công tác quân sự, quốc phòng địa phương; xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần xây dựng Thành phố ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng là thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.
Thượng tá TRẦN THANH DŨNG, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Quận, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quận
____________
1 - Những năm qua, Quận luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân. Từ năm 2011 đến 2017, Quận có 1.185 thanh niên nhập ngũ; trong đó, đảng viên chiếm 4,05%; trình độ đại học, cao đẳng chiếm 38,90%.

Theo tapchiqptd.vn

Link bài viết gốc :
Quận 3 coi trọng công tác giáo dục quốc phòng và an ninh Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 2:43 AM Rating: 5
Bản quyền thuộc về Dân quân tự vệ Việt Nam online ! © 2018
Phát triển bởi DQTV

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.