Nằm ở phía tây của tỉnh, giáp ranh với huyện Krông Pa (Gia Lai), “cửa ngõ” lên Tây Nguyên, huyện Sơn Hòa có vị trí trọng yếu về quốc phòng - an ninh. Nhận thức rõ điều này, trong thời gian qua, cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, huyện Sơn Hòa hết sức coi trọng công tác quốc phòng - an ninh, xem đây là nhân tố quan trọng nhằm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn để phát triển nhanh, bền vững; lực lượng vũ trang (LLVT) huyện phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự (QPQS) địa phương.