Được thành lập từ năm 2014, đến nay các Trung đội dân quân thường trực (DQTT) Khu công nghiệp Nhơn Trạch đã đi vào hoạt động ổn định và có hiệu quả, được lãnh đạo nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn đánh giá cao. Đây là lực lượng quan trọng góp phần tích cực trong đảm bảo an ninh trật tự và an toàn sản xuất kinh doanh tại khu công nghiệp.