Năm 2018 chứng kiến nhiều sự kiện lớn phản ánh các trạng thái bất ổn, bất an và bất định do sự chuyển dịch mạnh mẽ của thế giới trong một thời điểm có nhiều biến chuyển nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Trong đó, cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ, Trung Quốc và Nga có tác động quyết định cục diện chính trị - quân sự thế giới.