Thuận Nam là huyện ven biển1, có vị trí quan trọng trong thế trận khu vực phòng thủ của tỉnh Ninh Thuận. Ý thức rõ điều đó, những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện đã chú trọng tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ Huyện vững chắc, nhất là trên hướng biển. Trong đó, xây dựng lực lượng dân quân biển vững mạnh, có chất lượng tổng hợp, độ tin cậy cao, sẵn sàng phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh, trật tự, an toàn trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo được xác định là nội dung trọng tâm.