Một số đối tượng đã dùng ghế gỗ đập phá trụ sở ban chỉ huy quân sự (BCHQS) xã làm hư hỏng nhiều tài sản chỉ để nhằm tấn công 3 người bị thương...