Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay, ngày 26/12, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam.