Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nguy hiểm luôn rình rập nhưng những dân quân ngày đêm vẫn thầm lặng hy sinh vì sự bình yên của người dân