LLVT quận Tân Phú đã tích cực nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, gặt hái được nhiều thành tích tốt đẹp, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho địa phương phát triển trong thời kỳ hội nhập.