Hai nhóm thanh niên cầm hung khí truy đuổi, ném gạch, đánh nhau loạn xạ ở quận Bình Thạnh.