Gần đây, trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc xuất hiện nhiều nhóm, đối tượng từ các nơi đổ về hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi, gây mất an ninh trật tự và nhiều vấn đề xã hội khác.