Giả là công an, dùng điện thoại có ba số đuôi giống số điện thoại 113 của công an, hoặc số điện thoại “ảo” gọi điện thoại đến nạn nhân, dọa họ có liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy và tài khoản đã được bọn tội phạm chuyển vào vài trăm tỷ đồng… yêu cầu phải chuyển ngay toàn bộ số tiền tiết kiệm của họ tại ngân hàng vào tài khoản của bọn chúng để bảo đảm “an toàn”, “phục vụ công tác điều tra”...