Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng (Bộ Quốc phòng) đề nghị bổ sung dân quân tự vệ tác chiến không gian mạng.