Công an TP.HCM triển khai lực lượng tuần tra kiểm soát hỗn hợp (gọi tắt là Tổ công tác 363), đảm bảo an ninh trật tự cho người dân đón tết trên toàn địa bàn thành phố.