Sau va chạm với xe đầu kéo, chiếc xe buýt "bay" xuống ruộng khiến 16 hành khách trên xe hốt hoảng.