Để tránh rét hại, chính quyền và người dân huyện Sa Pa, nơi lạnh nhất ở tỉnh Lào Cai, đã khẩn trương di chuyển hàng trăm con gia súc và hàng nghìn chậu hoa địa lan xuống vùng thấp. Đây là biện pháp đối phó hiệu quả trong tình huống rét hại đột ngột và kéo dài xảy ra ở Sa Pa.