Trong những năm qua, dù còn nhiều khó khăn nhưng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong toàn Đảng bộ, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.