Anh Phạm Duy Quang - dân quân cơ động của xã Hoài Thanh (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) đã hy sinh khi tham gia làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả do lũ lụt - là người có lối sống giản dị và đầy nhiệt huyết.