TIN MỚI

recent

Bình Dương - Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ huy Quân sự tự vệ

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành trách nhiệm và quyết liệt của chính quyền các cấp, sự chủ động làm tham mưu của cơ quan quân sự và các ngành, đoàn thể, việc xây dựng, củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) đơn vị tự vệ cơ quan, tổ chức các cấp đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Điều này đã góp phần thực hiện có hiệu quả quan điểm, đường lối về quân sự - quốc phòng (QS-QP) địa phương trong tình hình mới.

 Lực lượng tự vệ tại các cơ quan, tổ chức của TX.Bến Cát thực hành bắn đạn thật năm 2018. Ảnh: T.L
 Đại tá Nguyễn Minh Triều, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, cho biết quán triệt thực hiện hệ thống nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp về chiến lược bảo vệ Tổ quốc, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) trong tình hình mới; đặc biệt là căn cứ vào Luật DQTV năm 2009, các nghị định, thông tư hướng dẫn của các cấp, tỉnh đã có đề án về xây dựng lực lượng DQTV giai đoạn 2011-2015; kế hoạch xây dựng lực lượng DQTV đến năm 2020 và cụ thể hóa vào hệ thống văn bản cấp mình để triển khai thực hiện công tác DQTV trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả. Tỉnh đã tập trung xây dựng lực lượng DQTV “vững mạnh và rộng khắp”, chú trọng chất lượng, nâng cao hiệu quả hoạt động. Trong đó, Ban CHQS và đơn vị tự vệ các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tiếp tục được quan tâm tổ chức xây dựng, kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng trên nhiều phương diện, nhất là hiệu quả hoạt động.
Việc nhận thức rõ xây dựng, củng cố, kiện toàn Ban CHQS, đơn vị tự vệ là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác QS-QP địa phương nên các cấp, các ngành và cơ quan quân sự các cấp đã chủ động về mọi mặt để xúc tiến việc thành lập và đưa Ban CHQS cơ quan, tổ chức đi và hoạt động có nề nếp, hiệu quả từ nhiều năm nay. Hiện toàn tỉnh đã xây dựng được 113 Ban CHQS và 205 đơn vị tự vệ từ cấp tiểu đội đến cấp đại đội. Cụ thể, cấp tỉnh quản lý 97 Ban CHQS; cấp huyện quản lý 16 Ban CHQS và 205 đơn vị tự vệ. Việc biên chế đội ngũ cán bộ Ban chỉ huy cũng bảo đảm đúng cơ cấu, người chỉ huy là hoặc đứng đầu cơ quan, tổ chức kiêm nhiệm. Hàng năm, công tác kiện toàn và tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện cho đội ngũ cán bộ chỉ huy và chiến sĩ chu đáo, chặt chẽ đã tạo ra chuyển biến trong nhận thức và trách nhiệm, trình độ trong thực hiện nhiệm vụ.


Bên cạnh đó, Ban CHQS và đơn vị tự vệ cơ quan, tổ chức có trụ sở đứng chân trên địa bàn đã làm tốt công tác quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia tự vệ; làm tốt công tác nắm nguồn, xây dựng lực lượng tự vệ đạt chỉ tiêu theo kế hoạch. Hiện nay, lực lượng tự vệ toàn tỉnh có quân số xây dựng gần 5.000 người, chiếm tỷ lệ 10,5% so với cán bộ, công nhân viên chức; đảng viên chiếm 49,33%; đoàn viên gần 28%. Lực lượng tự vệ được biên chế đầy đủ tại chỗ vào các binh chủng phòng không, pháo binh và được bố trí đều khắp ở các bộ phận cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, nông trường… sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có tình huống. Hàng năm, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu thực hiện đúng quy định cho hơn 95% quân số; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật DQTV, Pháp lệnh Dự bị động viên, tình hình biển, đảo… Đây là cơ sở bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ tự vệ nhận thức đầy đủ về chính trị, quân sự, có lập trường tư tưởng vững vàng, ý thức cảnh giác cao, làm tốt công tác bảo vệ nội bộ, phòng gian, bảo mật và công tác dân vận; sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị, công cụ hỗ trợ... Lực lượng tự vệ đã phối hợp tuần tra 35.168 cuộc, với 140.672 người tham gia; phát hiện 142 vụ phạm pháp, chuyển giao lực lượng chức năng xử lý, giữ vững an ninh trật tự địa bàn và tham gia tích cực các cuộc diễn tập, hội thi, hội thao do các cấp tổ chức đạt kết quả tốt.
Đồng chí Nguyễn Văn Ngàn, Chỉ huy phó Ban CHQS Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương, cho biết ngay khi thành lập, được sự quan tâm của lãnh đạo, Ban giám đốc, công ty đã đưa các hoạt động của Ban CHQS nhanh chóng đi vào nề nếp, đầu tư kinh phí trang bị công cụ hỗ trợ, bảo đảm các chế độ chính sách, nên mọi hoạt động của tự vệ khá hiệu quả góp phần bảo đảm an toàn trong công ty. Còn đồng chí Nguyễn Quốc Dũng, Chỉ huy phó Ban CHQS khối Đảng - Đoàn thể huyện Bắc Tân Uyên, cho biết nhờ có sự phối hợp chặt chẽ với Ban CHQS huyện, nên Ban CHQS khối được kiện toàn theo quy định; công tác tập huấn, huấn luyện bảo đảm nội dung chương trình… Đây chính là nhân tố để lực lượng tự vệ hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao. Cùng với bảo đảm đầy đủ chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sĩ tự vệ theo quy định, hưởng ứng tích cực phòng trào thi đua quyết thắng của LLVT tỉnh, các hoạt động chính sách xã hội cũng được Ban CHQS cơ quan, tổ chức đẩy mạnh thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần chăm lo tốt hơn cho các đối tượng chính sách, người nghèo và cán bộ, chiến sĩ khó khăn, ủng hộ đồng bào thiên tai, bão lụt…
Đại tá Nguyễn Minh Triều cho biết thêm, thông qua lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện chặt chẽ công tác QS-QP của Ban CHQS từng cơ quan, tổ chức, công tác bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng - an ninh (QP-AN) cho các đối tượng được đẩy mạnh thực hiện. Hàng năm, trên 97% cán bộ, công chức, công nhân và tự vệ tham gia đã có nhận thức về QS-QP, phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh trật tự và phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự các cấp tham gia thẩm định các kế hoạch, quy hoạch và dự án kinh tế - xã hội của ngành, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan đến QP-AN; xây dựng kế hoạch động viên người, phương tiện và cơ sở vật chất theo chỉ tiêu giao, kế hoạch tham gia xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện ngày càng vững chắc.
Tuy nhiên, theo đại tá Nguyễn Minh Triều, trong thời gian tới, các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật DQTV, toàn bộ hệ thống văn bản của các cấp từ Trung ương đến địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng Ban CHQS và đơn vị tự vệ cơ quan, tổ chức vững mạnh và hoạt động có nề nếp, hiệu quả. Việc xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả của Ban CHQS, đơn vị tự vệ cơ quan, tổ chức các cấp trên địa bàn tỉnh sẽ tăng cường hiệu quả tham mưu giúp cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác QS-QP, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.
 THANH LIÊM
Báo Bình Dương 
Bình Dương - Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ huy Quân sự tự vệ Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 12/19/2018 Rating: 5
Bản quyền thuộc về Dân quân tự vệ Việt Nam online ! © 2018
Phát triển bởi DQTV

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.