Trong khoảng một năm qua, cán bộ, giáo viên, người học ở bảy trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) tại tỉnh Nghệ An luôn trong tình trạng thấp thỏm, lo lắng bởi kế hoạch sáp nhập vào trường trung cấp nghề trên địa bàn. Đáng chú ý, việc xây dựng đề án sáp nhập chưa phù hợp với tinh thần nghị quyết của Trung ương, quy định của pháp luật cũng như đề án sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế… của Tỉnh ủy Nghệ An.