Ngày 23/12, Ban Chỉ huy quân sự quận 1 phát động hưởng ứng “Cuộc vận động cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quận 1 không xả rác ra đường và kênh rạch, vì quận 1 sạch và giảm ngập nước” cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quận 1.