TIN MỚI

recent

Bạc Liêu - TX. Giá Rai: Xây dựng khu vực phòng thủ toàn diện, vững chắc

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X), đến nay khu vực phòng thủ (KVPT) TX. Giá Rai được xây dựng toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh (QP-AN)…


Xác định xây dựng KVPT là một nhiệm vụ trọng yếu trong công tác lãnh đạo, Ban Thường vụ Thị ủy Giá Rai lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm củng cố, xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) trong sạch, vững mạnh, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đồng thời, ban hành nhiều kế hoạch và chỉ thị để chỉ đạo tổ chức diễn tập chiến đấu trị an, chiến đấu phòng thủ ở các xã, phường và tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ một bên 2 cấp thị xã. 
Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị, khu vực phòng thủ thị xã được xây dựng toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, QP-AN… Địa bàn thị xã giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (ANCT, TTATXH) và có bước phát triển kinh tế nhanh, bền vững, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng nâng lên.


Nổi bật là đã nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, địa phương và LLVT về xây dựng KVPT. Công tác xây dựng các tiềm lực, nhất là tiềm lực chính trị, văn hóa, tinh thần về thế trận lòng dân có nhiều chuyển biến tích cực, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, trọng tâm là xây dựng thế trận quân sự, an ninh của KVPT trên địa bàn thị xã luôn được chú trọng, phát triển theo chiều sâu, ngày càng vững chắc. Khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT trong thị xã từng bước được nâng lên, xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống QP-AN trên địa bàn, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để thị xã thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Sự kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường QP-AN luôn được thị xã quan tâm và có chuyển biến tích cực. Chính sách hậu phương quân đội được cụ thể bằng nhiều phong trào, chương trình, công việc.
Huấn luyện lực lượng dân quân ở TX. Giá Rai. Ảnh: N.Q
LLVT của KVPT mà nòng cốt là LLVT của thị xã được tổ chức, xây dựng đạt chất lượng ngày càng cao. Để đảm bảo giải quyết ổn định tình hình ANTT ở cơ sở, Công an thị xã tăng cường lực lượng chính quy về công tác tại 7 xã, phường. Bên cạnh đó, TX. Giá Rai cũng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đúng theo quy định, tỷ lệ đảng viên chiếm hơn 22%. Đội ngũ cán bộ quân sự cấp xã được cơ cấu, biên chế đúng theo Luật Dân quân tự vệ, chỉ huy trưởng quân sự 10 xã, phường đều qua đào tạo trung cấp quân sự cơ sở và tất cả đều là cấp ủy. Địa phương thường xuyên rà soát, đăng ký, quản lý chặt chẽ nguồn dự bị động viên, cùng các đơn vị của tỉnh nhận nguồn phúc tra, sắp xếp lực lượng dự bị động viên đạt gần 100%, đúng chuyên nghiệp quân sự đạt hơn 72%.
Thị xã còn thường xuyên bổ sung kế hoạch chuyển hoạt động của địa phương sang các trạng thái quốc phòng và kế hoạch huy động các nguồn lực của nền kinh tế trong KVPT bảo đảm cho hoạt động tác chiến, cơ sở vật chất phục vụ sẵn sàng chiến đấu cho KVPT luôn bảo đảm theo quy định, sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả. Đầu tư xây dựng, làm mới và mở rộng các tuyến đường liên xã, liên ấp vừa phục vụ phát triển kinh tế, vừa tạo thế trận liên hoàn trong KVPT. Lực lượng quân đội và công an phối hợp theo dõi, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, có hiệu quả các vụ việc, tình huống QP-AN, không để xảy ra điểm nóng, đảm bảo ANCT, TTATXH trên địa bàn.
Nguyễn Quốc
Báo Bạc Liêu 
Bạc Liêu - TX. Giá Rai: Xây dựng khu vực phòng thủ toàn diện, vững chắc Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 12/20/2018 Rating: 5
Bản quyền thuộc về Dân quân tự vệ Việt Nam online ! © 2018
Phát triển bởi DQTV

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.