Một áp thấp nhiệt đới gió giật cấp 9 đang hướng vào Biển Đông và khả năng mạnh thành bão trong vài ngày tới.