Kính gửi đến toàn thể đọc giả, cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ trên cả nước bộ sưu tầm hình ảnh tình yêu chiến sĩ DQTV với nét đẹp mang đậm chất người lính sao vuông .