Đại biểu nhân dân - Bảo đảm dân quân tự vệ lớn mạnh và rộng khắp Đó là quan điểm thống nhất của nhiều đại biểu đưa ra tại Hội thảo về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) do Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức ngày hôm qua tại TP Quy Nhơn, Bình Định.