Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, dự kiến sẽ công bố kế hoạch phát triển 5G vào tháng 1-2019. Như vậy, chỉ sau gần hai năm khi chính thức thương mại hóa 4G, chúng ta đã lên kế hoạch để phát triển 5G. Ðiều này liệu có phải là quá sớm?